Azərbaycan Dillər Universitetinin Rəqəmsal Arxivinə Xoş Gəlmişsiniz.

Azərbaycan Dillər Universiteti (ADU) rəqəmsal materiallara açıq çıxışı genişləndirərkən rəqəmsal aktivləri, intellektual məhsulu toplamaq, qorumaq və yaymaq məqsədi daşıyır. ADU Kitabxanası bu sənədləri planlaşdırmaqda, qurmaqda liderlik rolunu oynayır və sənədlər, rəqəmsal məlumatların idarə edilməsi sahəsində mütəxəssislərin rolunu yerinə yetirir. Departamentlər, inzibati qurumlar və mərkəzlər öz iş sənədlərini, texniki hesabatlarını, konfrans materiallarını və digər tədqiqat materiallarını yaymaq üçün Korporativ xidmətdən istifadə etməyə dəvət olunur.

Communities in DSpace

Recently Added

View more